АгроБио Техника - Каталог на фирмите в България

АГРО БИО ТЕХНИКА AGRO BIO TECHNICA agrobio.elmedia.net 2022 издание edition

CoteN™ Едно единствено приложение, много ползи! Оптимално подхранване Редуциране на количеството Спестяване на време и труд Улеснено прилагане Безопасност за околната среда agro.continvest.bg Официален представител:

София, 2022 АГРОБИО ТЕХНИКА® Каталог на фирмите в България AGROBIO TECHNICA® Catalogue of the companies in Bulgaria

АгроБио Техника - Каталог на фирмите в България® 9-то издание 2022 AgroBio Technica - Catalogue of the companies in Bulgaria® 9th edition 2022 издател/publisher Ел Медиа ЕООД/ El Media Ltd.  АГРОБИО ТЕХНИКА - Каталог на фирмите в България®  AGROBIO TECHNICA - Catalogue of the companies in Bulgaria® http://abt.elmedia.net  Списание АГРОБИО ТЕХНИКА®  AGROBIO TECHNICA® Magazine http://agrobio.elmedia.net  СТРОИТЕЛИ - списание за строителна техника, материали, технологии и инструменти®  STROITELI - Magazine for construction machines, materials, technologies and tools® http://stroiteli.elmedia.net  ИНФРАБИЛД - списание за инфраструктурно строителство®  INFRABUILD - Magazine for infrastructure construction® http://stroiteli.elmedia.net  ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ, ИНСТРУМЕНТИ - Каталог на фирмите в България®  EQUIPMENT, MACHINES, TOOLS - Catalogue of the companies in Bulgaria® http://omi.elmedia.net  ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА, ЕЛЕКТРОАПАРАТУРА - Каталог на фирмите в България®  ELECTRONICS, AUTOMATION, ELECTRICAL EQUIPMENT - Catalogue of the companies in Bulgaria® http://eae.elmedia.net  ЕНЕРГИЯ - списание за оборудване, технологии и инженеринг®  ENERGIA - Magazine for equipment, technologies and engineering® http://energia.elmedia.net  ИНДУСТРИАЛНИ ПРОДУКТИ И ПРИЛОЖЕНИЯ®  INDUSTRIAL PRODUCTS AND APPLICATIONS® http://industria.elmedia.net www.ProfiLand.net Мястото, където се срещат професионалистите! За контакти/Contacts (+359 2) 46 22 000, 46 22 007 (+359 87) 986 12 07, 986 12 01 Дизайн и предпечат: Ел Медиа формат 60х90/16 печатни коли: 8,5 тираж: 5000 2022 Отговорност за достоверността и актуалността на публикуваната информация носят представителите на фирмите, които са я подали.  ©

Напълнете 1/3 от обема на празната пластмасова опаковка с чиста вода. Поставете обратно капачката и силно разклатете за 30 сек., така че водата да изплакне цялата повърхност на контейнера отвътре. Излейте водата от изплакването в резервоара на пръскачката, като задържите за 30 сек., за да се отцеди добре. Системата за събиране на опаковки от пестициди (ССОП) обхваща всички области в България. Събирането на празните пластмасови опаковки от продукти за растителна защита (ПРЗ) е напълно безплатна услуга за земеделските производители. В края на 2018г. в ССОП се включиха над 4000 земеделски производители от цялата страна. Станете един от тях и се включете в системата за събиране като сключите договор с фирмата оператор и предавате вашите празни пластмасови опаковки от ПРЗ! Данни за контакт с фирмата оператор на ССОП – Скалар Еко ЕООД: Централен офис в гр. Русе – 0876 208 860 / 082 840 279 (гащеризон, ръкавици и т.н.) Следвайте инструкциите, написани на етикета.

София 1619, 6ул. Евлия Челеби 22 Tел.: 02/ 969 30 45, GSM: 088/ 558 26 31 www.ruukki-bg.com

7 СЪДЪРЖАНИЕ Съдържание / Contents АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ/ INDEX ������������������������������������������������������������������������������������������������ 9 ФИРМИ, УЧАСТВАЩИ В КАТАЛОГА/ COMPANIES IN THE CATALOGUE ���������������������� 11 - 120 ТЕМАТИЧЕН УКАЗАТЕЛ �������������������������������������������������������������������������������������������� 121 - 136 СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ ����������������������������������������������������������������������������������������� 121 РАСТЕНИЕВЪДСТВО ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 125 ЖИВОТНОВЪДСТВО ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 128 СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКЦИЯ ���������������������������������������������������������������������������������������� 130 ТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 132 БИОЕНЕРГЕТИКА �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 134 ДРУГИ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 136 SUBJECT INDEX ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 121 - 136 AGRICULTURAL MACHINERY ��������������������������������������������������������������������������������������������� 121 FARMING ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 125 LIVESTOCK ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 128 STORAGE AND TREATMENT ���������������������������������������������������������������������������������������������� 130 ENGINEERING SYSTEMS ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 132 BIO ENERGY ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 134 OTHER ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 136 гр. София 1540, ул. Продан Таракчиев 16, сграда Орбит, ет. 2 Тел.:+359 2 418 69 12; Моб.: +359 889 87 88 34 email: office@josped.com

ПРЕДЕН и ЗАДЕН МОСТ, СКОРОСТНА КУТИЯ, ДИФЕРЕНЦИАЛ, ДВИГАТЕЛИ, ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА, ВТУЛКИ, СПИРАЧНА СИСТЕМА, ИЗНОСВАЩИ СЕ ЧАСТИ - кофи, зъби и др. РЕДУКТОРИ И КРАЙНИ ПРЕДАВКИ, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ гр. Пазарджик, ул. Искра 3, тел. 0887 430 619, 0882 424 532 гр. Варна, ул. Кольо Фичето 39 , тел.: 0876 782 848 e-mail: sales@vesidon.com, veselin@vesidon.com, damyan@vesidon.com, milen@vesidon.com

АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ 9 АГРЕДО......................................................................... 11 АГРИЯ. .......................................................................... 12 АГРО ВИСТА.................................................................. 13 АГРОЛАБ КОНСУЛТ. ...................................................... 14 АГРОМАШИНА ГРУП...................................................... 15 АГРО ОРГАНИК КОНТРОЛ............................................. 16 АГРОПОЛИХИМ. ............................................................ 17 АГРОТАЙМ ТЕХНИК. ..................................................... 18 АГРОТЕХНИКИ И КО...................................................... 19 АГРОТРОН - М............................................................... 20 АДАРА ИНЖЕНЕРИНГ................................................... 21 АДИНОЛ - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ. ................................. 22 АИГ - ЗАВАРЯВАНЕ....................................................... 23 АКТУАТОР ЛАБС............................................................ 24 AKYUREK KARDESLER................................................... 25 АЛЕКСАНДРИС ИНЖЕНЕРИНГ...................................... 26 АЛТА БГ......................................................................... 27 АРИБ............................................................................. 28 АС - ДС. ........................................................................ 29 АСМ............................................................................... 30 АСТЕЛ............................................................................ 31 АТИНАПАК. ................................................................... 32 АУТОМОТИВ ТЕКНОЛЪДЖИ СОЛУШЪН. ....................... 33 БАЛКАН БИОСЕРТ......................................................... 34 БЕЛФРИ. ....................................................................... 35 БИБУС БЪЛГАРИЯ......................................................... 36 Азбучен указател

АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ 10 BIG DUTCHMAN INTERNATIONAL. ................................. 37 БИ ЕНД БИ АГРО........................................................... 38 БИОТЕХЛАБ................................................................... 39 БУЛ АГРО КОНТРОЛ. ..................................................... 40 БУРАЛЛ.......................................................................... 41 ВЕЛЕВ МАШИНЪРИ....................................................... 42 ВЕСИДОН...................................................................... 43 ВИНДИС........................................................................ 44 ГЕЯ 99........................................................................... 45 ГРИЙН ФЮЧЪР. ............................................................ 46 GUMMIWERK KRAIBURG ELASTIK................................. 47 GÜTTLER. ...................................................................... 48 ДЕНДАНИ...................................................................... 49 ДИЗЕЛОР....................................................................... 50 ЕКСБИТ......................................................................... 51 ЕЛЕКТРА ПОМП............................................................. 52 ELICA PROcessing. ........................................................ 53 ЕМВЕКО. ....................................................................... 54 ЕНТЕГРА........................................................................ 55 ЖИВЕЛ - АГРО............................................................... 56 ИДА ТАЙЪРС................................................................. 57 ИМЕРИС МИНЕРАЛС БЪЛГАРИЯ. ................................. 58 ИНДУСТРИАЛКОМПЛЕКТ.............................................. 59 ИНЕА ЕНЕРДЖИ............................................................ 60 ИНЖКОНСУЛТ............................................................... 61 ИНФОТЕХ - ГРУП........................................................... 62 ИСАВ - 1........................................................................ 63 ЙОСПЕД........................................................................ 64 КББГ.............................................................................. 65 КВС АГРО БЪЛГАРИЯ.................................................... 66 КОВЕС........................................................................... 67 КОЛЕВ 55. ..................................................................... 69 КОНТИНВЕСТ................................................................ 68 КОРТЕВА АГРИСАЙЪНС БЪЛГАРИЯ.............................. 70 КСЕЛЕКС....................................................................... 71 КЮ 1 ИМПОРТ............................................................... 72 КЯШИФ......................................................................... 73 ЛЕБОЗОЛ БЪЛГАРИЯ..................................................... 74 LIDEA............................................................................. 75 МАГНА ТЕХНИКА........................................................... 76 МАДАРА АГРО. ............................................................. 77 МАРИ БЕНТЦ................................................................. 78 МЕГАТРОН. ................................................................... 79 НИКОЛ ТРАНС ТРЕЙД................................................... 80 НОВИТА ПРИМ.............................................................. 81 НОРИКА БЪЛГАРИЯ...................................................... 82 ОЛТЕК БЪЛГАРИЯ. ........................................................ 83 ОПВ МАРКЕТ................................................................. 84 ПАЙПЛАЙФ БЪЛГАРИЯ................................................. 85 ПАНДА. ......................................................................... 86 ПЕНДОЗ. ....................................................................... 87 ПЕНКОВ АГРО. .............................................................. 88 ПЕСТИЦИД.................................................................... 89 ПЕТРУС.......................................................................... 90 ПЛАНТИС....................................................................... 91 ПРИМЕКС...................................................................... 92 ПРОКСА ПРОЕКТИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО.......... 93 РАДИНА - М.................................................................. 94 РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ.................................................... 95 РАПУЛ БЪЛГАРИЯ......................................................... 97 РЕЙСИСТЕМ.................................................................. 96 РЕМОМЕТ ИНЖЕНЕРИНГ.............................................. 98 Р.К.И БЪЛГАРИЯ........................................................... 99 SAATEN UNION ROMANIA............................................ 100 СОЛИД СЕЙФТИ.......................................................... 101 СТЕНИМАР.................................................................. 102 СУММИТ АГРО РУМЪНИЯ........................................... 103 СЪНСЪРВИЗ................................................................ 104 ТАГ.............................................................................. 105 ТАЛПАК БЪЛГАРИЯ..................................................... 106 ТЕРМАФЛЕКС - МЕКОМ.............................................. 107 ТЕХНО ГРУП - М.......................................................... 108 ТЕХНОПАНЕЛ............................................................... 109 УНИКРЕДИТ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР.................. 110 ФАРМКО. .................................................................... 111 ФЕРТИНАГРО БЪЛГАРИЯ............................................ 112 ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ. ............................................... 113 ФРИЗОМАТ................................................................. 114 ФТС БЪЛГАРИЯ........................................................... 115 ХИДРОКАП.................................................................. 116 ХОРТИСМАРТ СОЛУШЪНС.......................................... 117 ХРАНТЕХ СИСТЕМС. ................................................... 118 ЯМАТО........................................................................ 119 ЯРА БЪЛГАРИЯ........................................................... 120

11 http://agrobio.elmedia.net Предмет на дейност: АГРЕДО е компания с богат опит в съвременното земеделие. Нашата цел е да предоставим активни решения на българските земеделци. Изборът на подходящи семена е една от най-важните задачи пред всеки фермер. Tрезвият анализ на нашата индустрия през последните години показа, че успехът спохожда тези, които ограничават стреса и управляват процесите на производство. Динамичните климатични условия през последните няколко години за пореден път доказаха нашата убеденост, че качествените биостимулатори от групата НАТУРАМИН работят в полза на земеделците по безупречен начин. Когато вегетацията на земеделските култури протича при оптимални условия, то тогава биостимулаторите дават възможност за постигане на максимални резултати. При условия на стресово засушаване, забавено развитие, температурен стрес, фитотоксичност и други неблагоприятни условия, групата Натурамин и Райса Микс демонстрираха най-убедително своите безспорни качества и положителен ефект върху културите. Въз основа на натрупания опит през изминалите години ние работим активно в тези две посоки: Ð Преодоляване на стреса и ограничаване влиянието на неблагоприятните фактори по време на вегетация с подкрепата на нашия партньор DESARROLLO AGRI’COLA Y MINERO, S.A - DAYMSA. Ð Предлагане на качествени семена от KWS MOMONT. DESARROLLO AGRI’COLA Y MINERO, S.A - DAYMSA е компания, посветена на разработването, производството и пускането на пазара на фитопротектори и специални продукти за селското стопанство. DAYMSA започва своето производство и търговска дейност в Испания през 1979 год. с една много специфична мисия: да разработи неотдавна разкритите находища на Леонардит и да произвежда уникални продукти за земеделието: физиологични стимулатори, активатори на метаболизма, подобрители на добива, подобрители на почвата, защитни индуктори, микроелементи. KWS MOMONT е част от KWS и е водеща в съвременната селекция на растителни видове. Създадена през 1860 г. във Франция KWS MOMONT разполага с важни ресурси за посрещане на нуждите на пазара за семена с широк и ефективен набор от сортове и хибриди. Силно желани и търсени от земеделците са сортовете житни култури, хибридите маслодайна рапица, царевица, грах и др. Добре дошли в АГРЕДО, началото на вашата промяна с активни решения. Партньорство с чужди фирми: DESARROLLO AGRI’COLA Y MINERO, S.A - DAYMSA KWS MOMON Адрес: София 1111 ул. Николай Коперник 22, офис 3 GSM: 088/ 409 12 41 E-mail: anton.peychinov@agredo.bg www.agredo.bg За контакти: Димитър Петков, управител АГРЕДО ЕООД Проф. д-р Андон Василев, ръководител изследователска дейност Явор Параланов - търговски директор 088/ 495 16 10 yavor.paralanov@agredo.bg Антон Пейчинов - логистика 088/ 409 12 41 anton.peychinov@agredo.bg Мирослав Петров - търг. представител Централна България 088/ 980 43 97 miroslav.petrov@agredo.bg Станчо Станчев - търг. представител Централна България 089/ 430 79 78 stancho.stanchev@agredo.bg Иван Нейков - търг. представител Стара Загора 089/ 783 11 11 ivan.neikov@agredo.bg Полина Илиева - търг. представител Пловдив 088/ 252 04 41 polina.ilieva@agredo.bg Анна Димитрова - търг. представител Добрич – Варна 088/ 252 08 83 anna.dimitrova@agredo.bg АГРЕДО ЕООД

12 АгроБио Техника - Каталог на фирмите в България agro.continvest.bg Официален представител на: Предмет на дейност: Легендарни са компаниите с дълга история и традиции в съответния сектор, а имената им са символ на качество и доверие. На пръсти се броят българските предприемачи, които могат да се похвалят с история надхвърляща един човешки живот. „Агрия“ АД е една от тях - 90 години - единствен български производител на продукти за растителна защита в държава, в която земеделието винаги е било основен поминък. Създадена през 1932 г., в отговор на нуждите на българското земеделие, Агрия преминава устойчиво през исторически, икономически и социални периоди на страната ни, именно защото качествените є продукти са незаменима помощ на българския земеделски производител. Свободната икономика дава силен тласък в развитието на Агрия и в края на 90-те години, компанията бързо печели позиции на международния пазар, като извоюва водещо място и става разпознаваемо име в сферата на растителната защита. Днес, на международния пазар, Агрия има над 500 регистрирани продукта в повече от 70 държави, сред които САЩ, Бразилия, Китай, Република Южна Африка и Австралия. За периода от членството на България в ЕС (2007) до днес, Агрия затвърди присъствието си в общността и вече работи с над 200 дистрибутора в почти всички държави-членки. За дългия 90-годишен живот, в Агрия качеството, опазването на околната среда и грижата за служителите - хората на Агрия, са основни приоритети, неизменна част от пътя към устойчиво развитие. Вече 90 години, Агрия предлага високо качество и първокласно обслужване на своите партньори, съобразявайки се с очакванията им до най-дребния детайл. За поддържане на това високо ниво, всички в Агрия - от водещия мениджмънт до служителите развиват непрекъснато въведената „Интегрирана система за управление на качеството“, подобрявайки дейността и организацията на работа. През 2022 г., Агрия набляга не само на конвенционалното земеделие, където фунгицидите БРИОНФЛО и ТРЕЗИН МАКС ще направят своя дебют в България, но и на биологичното земеделие, където биофунгицидът КАРБИКЮР ще изиграе ключова роля в опазването на над 120 култури. Агрия посреща сериозните предизвикателства на пазарните регулации, като намира работещи решения. След отпадането на манкозеб, Агрия разработи и регистрира иновативна фунгицидна смес - КОПФОРС ЕКСТРА, която се доказа с отличните си качества като успешна алтернатива на КУПРОСЕЙТ ГОЛД М и други манкозебни смеси в над 30 държави. Задълбочаващите се проблеми с развитието на устойчивост от страна на ключови неприятели към основни групи инсектициди, също са част от фокуса на Агрия през 2022 г. Това е сериозно предизвикателство пред земеделските производители и затова компанията пуска на пазара МАСАН - иновативна пиретроидна смес с включена добавка/синергист. Целта на МАСАН не е да се намали приложеното активно вещество, а да се предложи на земеделските производители работещо решение срещу устойчиви на пиретроиди вредители, и което предотвратява развитието на устойчивост сред чувствителните популации. Адрес: Пловдив 4009 ул. Асеновградско шосе Тел.: 032/ 27 35 00 Факс: 032/ 63 83 77 E-mail: agria@agria.bg За контакти: www.agria-zenithcropsciences.com АГРИЯ АД

13 http://agrobio.elmedia.net Предмет на дейност: АgroVista предлага комплексни технологични решения за животновъдни ферми и необходимата за тях модерна техника и съоръжения - директен внос от водещи европейски производители. AgroVista предлага: - проектиране на говедовъдни, овцевъдни и козевъдни ферми по ПРСР; - проектиране на фуражни кухни и цехове; - технологично оборудване за животновъдни ферми; - монтаж и въвеждане в експлоатация на закупената техника и съоръжения; - обучение и подготовка на персонала по експлоатация, поддръжка и обслужване; - пълно гаранционно и следгаранционно сервизно обслужване с оригинални резервни части и консумативи. АgroVista предлага технологични проекти и технологично оборудване в следните сегменти: Зърнопреработка и зърносъхранение марка Gruber: - Комплексни фуражни кухни и цехове за производство на мюсли или смлян фураж с производителност 0,3-5 t/час; - Компактни модули за производство на мюсли или смлян фураж; Модулът „фуражна кухня за производство на мюсли“ марка Грубер е отличена С 1-во МЯСТО ЗА ИНОВАЦИИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЗА 2019. - Машини за мюсли и фуражомелки с капацитет от 0,3 до 9 t/час; Смесители за фуражи с вместимост от 180 до 2400 кг.; Техника за преработка, транспорт и съхранение на влажна царевица (до 60% влага), зърно и CCM с производителност 50 t/час.; Външни и вътрешни силози за зърносъхранение, зърночистачки и аератори за вентилиране на зърно. Техника за хранене марка Trioliet: Фуражораздаващи миксер-ремаркета с вместимост от 5 до 52 м3. Стационарни миксер-ремаркета с вместимост от 7 до 52 м3 Техника за раздаване на фуражите, комбинирана с нарязване и разхвърляне на слама; Фуражораздаващи ремаркета комбинирани със самонатоварване; Автоматизирана система за хранене Trioliet за овцевъдни и говедовъдни ферми с капацитет до 2000 животни с многофункционално оборудване, като шнек за прибутване на фураж, нарязване и разхвърляне на слама и постеля. Съоръжение за съхранение на тор марка Farmatic: Модулни стоманени торохранилища с двойно емайло керамично покритие с торови терминали, вкопани или надземни, с вместимост от 12 до 27 000 м3. Помпи за тор марка Landia: С потопяем мотор, стационарни и мобилни, центробежни, вертикални или валови помпи. Модели помпи за хоризонтален или вертикален монтаж, помпи за тор с ел. или с карданно задвижване. Партньорство с чужди фирми: АgroVista е ексклузивен представител за българския пазар на: Gruber Maschinen GmbH - Австрия - съхранение и обработка на зърно; Trioliet Mullos B.V., Холандия - техника за хранене; Farmatic GmbH, Германия - торохранилища; Landia A/S, Дания - помпи и миксери за оборски тор. Адрес: Стара Загора 6000 ул. Отец Паисий 85, вх. 0, ет. 5, оф. 20 Тел.: 042/ 63 17 17 GSM: 088/ 474 18 78 E-mail: info@agro-vista.com www.agro-vista.com www.zarnotechnika.com За контакти: Dr.sc.agr. Мария Кръстанова АГРО ВИСТА ЕООД technology solutions

14 АгроБио Техника - Каталог на фирмите в България agro.continvest.bg Официален представител на: АГРОЛАБ КОНСУЛТ ЕООД Адрес: Бяла Слатина 3200 ул. Петър Берон 2Л GSM: 087/ 718 68 76 E-mail: agrolab@mail.bg www.agrolab.bg За контакти: Георги Георгиев - управител складова база: Бяла Слатина 3200 ул. Петър Берон 2Л Предмет на дейност: АГРОЛАБ КОНСУЛТ ЕООД се занимава с търговия на едро и дребно с торове, микроелементи и аминокиселини; почвени и листни анализи, анализи на торове и вода; консултантски услуги, свързани със схеми на торене, технологии на отглеждане и растителна защита. Продуктите и услугите, които АГРОЛАБ КОНСУЛТ ЕООД предлага са свързани най-вече с отглеждането на пшеница, ечемик, рапица, царевица и слънчоглед. Тенденцията на постепенното преминаване на българското земеделие от екстензивен към интензивен тип наложи създаването на фирма, АГРОЛАБ КОНСУЛТ ЕООД, неразделна част от семейството на Агролаб Груп България. В основата са възгледите на нашия екип, че модерно земеделие се прави със съвременна наука и адаптивна технология. В тази връзка през 2012 година, фирмата откри своята съвременна и на европейско ниво лаборатория за почвени анализи. В нея се извършват анализи на почви и води с цел получаване на адекватна информация за нуждите на растенията. След анализиране на получените данни от нашите специалисти се изготвя схемата на торене на отделната култура. Едно от основните направления в торенето е листното подхранване, което покрива в точния момент нуждите на растенията от макро и микро елементи. В тази връзка през 2013 година фирма АГРОЛАБ КОНСУЛТ ЕООД стана представител на утвърдилата се в Европа фирма за листни торове AGRI Fe. M. Ltd. - GREECE, с чиято помощ в нашето земеделие влязоха нови революционни решения в листното хранене на растенията. Големият набор от високо технологични и качествени продукти позволява на нашите специалисти да Ви изготвят най-оптималната схема за торене на Вашите култури по отношение на параметрите: цена - качество. Нашата пряка връзка с Вас е гаранция за успешния Ви бизнес ! Нашето мото е: „За всеки клиент - индивидуално решение!“ Партньорство с чужди фирми: В партньорски отношения с фирми от Гърция и Испания за торове и препарати.

15 http://agrobio.elmedia.net Предмет на дейност: Агромашина Груп е официален вносител на трактори Lamborghini и SAME за България и представител на световноизвестната компания SDF. Агромашина Груп предлага на своите клиенти висококачествени селскостопански машини и прикачен инвентар от водещи световни производители – AgroMaster, Agro-Masz, Boguslav, Bonino, Hauer, Moro Aratri, Herculano и много други. В помощ на лозаро-овощарите можем да предложим продукти от Infaco, Campagnola, Ostraticky, VBC и много други. Екипът ни е изграден от професионалисти, които имат дългогодишен стаж в дистрибуцията, гаранционното и извънгаранционно обслужване на земеделска техника. Техните съвети и помощ ще осигури на Вас, нашите клиенти и партньори, спокойствие и сигурни резултати. Може да ни намерите в София, Монтана, Силистра, Плевен, Русе, Дупница, Ямбол и Добрич. В базите ни може да видите предлаганите от нас машини, а в магазините да намерите богат набор от резервни части и консумативи, както за предлаганите от Агромашина Груп машини, така и за много други. Нашата мисия е да сме в помощ на земеделеца и заедно да намерим най-добрия начин за успех и развитие. Партньорство с чужди фирми: LAMBORGHINI trattoti, SAME, SDF, AGRO-MASZ, BOGUSLAV, BONINO, HAUER, AGROMASTER, MORO ARATRI, HERCULANO, CHECCHI & MAGLI, CICORIA, INFACO, CAST GROUP - PIXY, METAL FACH, ZAGRODA, CAMPAGNOLA, OSTRATICKY, VBC, SPEDO Адрес: София бул. Първа Българска армия 13 Тел.: 02/ 843 10 26 GSM: 087/ 881 87 66 E-mail: info@agromachinagroup.com www.agromachinagroup.com Офиси в страната: Монтана ул. Диана 17 GSM: 087/ 665 54 03 с. Калипетрово, обл. Силистра Околовръстен път 21 (кръстовището на старото селскостопанско летище) GSM: 087/ 832 35 32 с. Ясен, обл. Плевен ул. Иван Винаров (изходът за Плевен) GSM: 087/ 820 99 79 Дупница ул. Орлинска 10 GSM: 088/ 981 87 81 Ямбол ул. Обходен път север 36 GSM: 087/ 773 24 40 Добрич ул. Варненски път 21 GSM: 088/ 332 66 97 АГРОМАШИНА ГРУП ООД

16 АгроБио Техника - Каталог на фирмите в България agro.continvest.bg Официален представител на: Предмет на дейност: Сертификация и контрол на биологични продукти и храни по схемa А „производител”, Б „преработвател“ и С „търговия/разпространение. Агро Органик Контрол осъществява дейност по сертификация и контрол на биологични продукти. Ние работим с добре обучен и високо квалифициран персонал и предлагаме качествени и достъпни услуги и цени на биологични фермери, преработватели и търговци. Сертифицирайки се като биологичен производител, Вие подобрявате надеждността на продуктите си, повишавате доверието на клиенти и потребители към Вас и разширявате пазарите си. Сертифицирайки се в Агро Органик Контрол, получавате Сертификат, признат в над 35 страни: Австрия, Англия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Малта, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Турция, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватска, Черна гора, Чехия, Швейцария, Швеция. Потребителите по целия свят са все по-загрижени за безопасността на храните, околната среда , използването на продукти от генетично модифицирани организми. Използването на пестициди, препарати за усилване на растежа, химически торове, антибиотици води до производство на по-евтина, но с по-ниско качество храна и носеща рискове за здравето. Партньорство с чужди фирми: Beveg Адрес: Ямбол 8600 ул. Георги С. Раковски 24, ет.1, ап. 2 GSM: 088/ 823 24 22, 087/ 790 01 18 E-mail: office@agro-organic.com www.agro-organic.com/index.php/bg/ АГРО ОРГАНИК КОНТРОЛ ЕООД

17 http://agrobio.elmedia.net Предмет на дейност: Агрополихим АД е водещ производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в производството на фосфорни торове на Балканския полуостров. Реализацията на продуктите на вътрешния и външния пазар се осъществява от търговския представител и дъщерно дружество на Агрополихим АД – Афер България ЕООД. Отдел Агрохимия и почвознание От 2014 г. компанията разполага със специализиран отдел „Агрохимия и почвознание“, който предлага агрономически услуги, в помощ на иновативното земеделие. Отделът работи в посока подобряване комуникацията между компанията и потребителите на минерални торове. Екипът е в постоянен контакт със земеделци от различни региони на страната, интересуващи се от приложението на торовете от продуктовата гама на предприятието и тяхното прилагане с цел правилно и навременно хранене на растенията. Агрономически услуги, предлагани от Агрополихим АД: Ð Разработване на програми за балансирано торене с течни и сухи продукти. Ð Консултации и изграждане на модел за прецизно торене, съобразен с необходимостта на всяка култура. Ð Разработване на цялостна технология за отглеждане на земеделските култури и трайни насаждения. Ð Коректно отбиране на почвени проби, изготвяне на почвени анализи. Ð Разчитане на резултати от почвени анализи и изготвяне на препоръки за подобряване на почвените характеристики. Ð Полска инспекция на семепроизводни посеви и цялостна консултация по заготовката и производствения процес. Стремежът ни е да бъдем максимално полезни на земеделските производители. Адрес: Девня 9160 Индустриална зона Тел.: 0519/ 9 75 26 Факс: 0519/ 9 75 94 E-mail: agronomist@agropolychim.bg www.agropolychim.bg АГРОПОЛИХИМ АД

18 АгроБио Техника - Каталог на фирмите в България agro.continvest.bg Официален представител на: Предмет на дейност: Фирма Агротайм Техник ООД е създадена през 2017г. с предмет на дейност продажба и сервиз на земеделско оборудване. През 2020г. беше открит на официална церемония изцяло новият сервизен комплекс на фирмата разположен на площ от 2000 кв.м., изграден по най-висок стандарт за енергийна ефективност и оборудван с изцяло ново и модерно оборудване. Сервизът разполага и с мобилни екипи, оборудвани с инвентар и инструменти за извършване на спешни ремонти на полето. Портфолиото от марки предлагани от Агротайм Техник ООД е съобразено спрямо нуждите на земеделците и също спрямо всички нови тенденции в земеделието у нас и по света. Марките, които предлагаме са: Ð SAMSON Agro - Създадена през 20-те години на XX век в Дания, днес тя е лидер в тороразпръскващата техника в Европа. Всички машини се произвеждат във Виборг, Дания, от най-висококачествени материали и по най-висококачествени технологии. Самсон се продава в цял свят, а сега Агротайм Техник има удоволствието да предложи и достави техните продукти на българския пазар. Ð PICHON – Основана през 1940 г. във Франция, лидер в производството на тороразпръскващи ремаркета и цистерни. Разполага с богата гама от машини, която може да задоволи нуждите на всеки модерен земеделец. Ð CORBINS - Създадено през 1977 г. разполага с широк спектър от машини, за да задоволи изискванията в сектора, както и големи съвременни съоръжения, за да осигури качествено обслужване при производството, продажбите и следпродажбеното обслужване на нашите клиенти. Ð LS Tractor - Корейският производител LS Mtron е в земеделския сектор от 1976 г. Той се налага като лидер в своята област – машини и електронни компоненти, отличаващ се с високото качество на своите продукти и на иновативните технологии, вложени в тях, при отлични конкурентни цени. От август 2018 г. Агротайм Техник е изключителен дилър за област Разград на САТНЕТ ЕООД (официален дилър на трактори LS за България и Румъния) за продажби и следпродажбено обслужване. Ð TECHNOPOL - ВК Технопол е създаден преди десет години в центъра на Украйна. Днес Технопол е добре познатв Украйна и чужбина производител, предлагащ съвременни модели култиватори от серията АК, удобни и практични хидравлични и роторни брани, както и машини за мулчиране, подходящи за всякакъв тип почва. Ð AGROMETAL – произход Аржентина – един от най-големите и иновативни производители на no-till сеялки. Ð ROLMAKO – произход Полша – производител на селскостопанско оборудване от дискови брани през култиватори до сеялки. Ð NAANDANJAIN – произход Израел - Лидер в напоителните системи с над 80 годишна история и опит в изграждането на специализирани решения за напояване. Адрес: Исперих 7400 Първи стопански двор GSM: 089/ 755 08 60 E-mail: assistant@agrotimetechnic.com www.agrotimetechnic.com facebook – Агротайм Техник ООД youtube - https://www.youtube.com/ channel/UCvl9kZ3rmP09e9FQHo7Sqaw АГРОТАЙМ ТЕХНИК ООД

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==